fassaad

Esimene asi, millele ehitisi nähes tähelepanu pööratame, on fassaad. Prantsuse keeles tähendab see sõna „nägu“. Mida kujutab endast hoone fassaad?  Fassaad on mis tahes arhitektuurirajatise esi-, välisosa. Fassaadi kuju ja välisilme tingivad hoone konstruktsioon, tähtsus ja stilistika.

Sõltuvalt struktuurist , aga ka ehitisest , võib eristada mitut fassaadiliiki: hoovifassaad, külgfassaad, pargifassaad, tänavafassaad ja peafassaad.

 Fassaadi tektooniline kujundamine ja dekoratiivne liigendus on sageli tingitud fassaadi ruumiliste, konstruktsiooniliste ja stilistiliste lahenduste iseärasustest.

Mis tahes fassaad peab olema tulekindel, ilus, pikaealine ja vastupidav.

Eestis kasutatakse fassaadi viimistlemiseks mitmesuguseid tehnoloogiaid. Meie pakume selleid lahendusi: fassaadi soojustamine ja välisilme.

Igal hoonel on omane oma kordumatu fassaad. Fassaad annab hoonele, olgu see siis mitmekorruseline hoone, büroohoone (kontorihoone) või eramaja, oma näo. Aga nägu peab ümbritsevaid inimesi võluma. Sel juhul on ideaalseks lahenduseks TERMOFASAD.

Termopaneelid on projekteeritud nii, et kahe paneeli põkkumisel ei teki läbivat vuuki. Tänu sellele ei pääse toasoe välja.Pärast montaaži täidetakse kõik vuugid vuugitäiteseguga, mille tulemusena saadakse ideaalse tellismüüritisega sein. Soojustuse paksus varieerub alates 20 kuni 150 mm. Tähtis on teha õige soojustuse paksuse arvutus nimelt teie maja jaoks. Termopaneelid võib paigaldada aasta ringselt.

 

fassaad
fassaad